Wednesday, November 23, 2005

Important Dates to Remember

28 November 2005: choose any number (1-27)

November 30: itxt ni andro ang mga tao kung sino ang nabunot nila

December 4 (midnight): deadline ng wish list (ang hindi magbigay, album at hairbrush set ang regalo)

agahan po natin para makapamili ng maayos ang mga kidz

andro

-----

0 Comments:

Post a Comment

<< Home